Faturat për tarifën e shkollimit dhe të regjistrimit, për vitet e para (Master Shkencor dhe Master Profesional)

Ne PDF shkarkoni faturat për tarifën e shkollimit dhe të regjistrimit, për te gjitha vitet e para (Master Shkencor dhe Master Profesional)