NJOFTIM

LAJMËROHEN TË GJITHË STUDENTET E INTERESUAR SE KALENDARI I MBROJTJES SË DIPLOMAVE DHE PROVIMIT TE FORMIMIT PËR SEZONIN E MARSIT 2018 ËSHTË SI MË POSHTË: