Orari i provimeve per sesionin dimer (2017-2018) ne Ciklet e Studimit: "Bachelor", "Master Profesional" dhe "Master Shkencor"

Orari i provimeve per sesionin dimer (2017-2018) ne Ciklet e Studimit: "Bachelor", "Master Profesional" dhe "Master Shkencor"