ORARI MESIMOR I SEMESTRIT TE PARE (BACHELOR)

Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave, publikon orarin mesimor te semestrit te pare.