Aplikimet për Programet e Studimeve të Ciklit të Dytë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”.

Aplikimet për Programet e Studimeve të Ciklit të Dytë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”, me kohë të plotë, do të bëhet prej datës 16.10.2017 deri më datën 20.10.2017, pranë Departamenteve të FGJM, prej orës 08:00 deri në orën 16:00