PROÇEDURAT E APLIKIMIT SI DHE PRANIMET NE FGJM

Dokumentacioni për proçedurat e aplikimit dhe pranimet në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave.
(Për vitin akademik 2017-2018)