Provimi i formimit per Programin e Studimit Bachelor ne "Inxhinieri Gjeoinformatike".

Studentet e programit te studimit Bachelor ne "Inxhinieri Gjeoinformatike" te cilet do te japin provimin e formimit mund te shkarkojne permbajtjen e programit dhe pyetjet ne adresen www.fgjm.edu.al/studentet