FATURA MASTER PROFESIONAL VITI I PARE (KESTI I DYTE)

Bashkengjitur njoftimit do te gjeni ne format pdf, faturen per mandat pagesen e kestit te dyte, te Masterit Profesional.