Fondi i Ekselences

Per te gjithe studentet, Ministria e Arsimit nxjerr njoftimin per aplikim ne programin e "Fondit te Ekselences". Per me teper shikoni njoftimin bashkengjitur ketij informacioni.