Faturat e pageses se tarifave te shkollimit, sipas viteve dhe cikleve.

Faturat e pageses se tarifave te shkollimit, sipas viteve dhe cikleve per fakultetin e Gjeologjise dhe Minierave i gjeni ne rubriken e finances ne adresen: www.fgjm.edu.al/fakulteti/financa