SEZONI I MBROJTJES SE DIPLOMAVE DHE PROVIMIT TE FORMIMIT DO TE ZHVILLOHET NGA DATA 13.03.2017 DERI NE DATEN 31.03.2017.

LAJMEROHEN STUDENTET QE DO TE DIPLOMOHEN NE SEZONIN “MARS 2017” SE SEZONI I MBROJTJES SE DIPLOMAVE DHE PROVIMIT TE FORMIMIT DO TE ZHVILLOHET NGA DATA 13.03.2017 DERI NE DATEN 31.03.2017.

PËR KËTË:

REGJISTRIMI I TEMAVE TE DIPLOMAVE BEHET PRANE SEKRETARISE SE DEPARTAMENTIT (SALLA 221) CDO DITE NGA ORA 900 DERI NE OREN 1200. AFATI I FUNDIT PER REGJISTRIMIN E TEMES ESHTE DATA 04 NENTOR 2016 PËR TE GJITHË NIVELET E STUDIMIT.