Sezoni i mbrojtjes se diplomave dhe provimi i formimit, korrik 2016.

LAJMEROHEN STUDENTET QE DO TE DIPLOMOHEN NE SEZONIN “KORRIK 2016” SE SEZONI I MBROJTJES SE DIPLOMAVE DHE PROVIMIT TE FORMIMIT DO TE ZHVILLOHET NGA DATA 11.07.2016 DERI NE DATEN 22.07.2016.

REGJISTRIMI I TEMAVE TE DIPLOMAVE BEHET PRANE SEKRETARISE SE DEPARTAMENTIT (SALLA 221) CDO DITE NGA ORA 900 DERI NE OREN 1200. AFATI I FUNDIT PER REGJISTRIMIN E TEMES ESHTE DATA 25 QERSHOR 2016.
DOREZIMI I PROJEKT – DIPLOMAVE DUHET TE BEHET BRENDA DATES 01 KORRIK 2016.